No comments yet

Projekt FILMharmonia – nabavka usluga

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada sprovodi prekogranični projekt „FILMharmonia“ koji se finansira EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta sprovodi se nabaka usluga podrške projektnom timu u pripremi i sprovođenju aktivnosti vezanih uz podugovaranje roba i usluga.

Rok za podnošenje ponuda je 24.6.2019. u 12:00 sati.


  Information for tenderer

  Tender submission form & technical & financial offer

  Tenderer declaration

  Key expert statement of exclusivity and availability

  Contract model – draft

Comments are closed.