Projekat Filharmonija u filmu – FILMharmonija na jedinstveni način povezuje muzičku i filmsku umetnost. U središtu projekta je emitovanje kultnih nemih filmova Čarlija Čaplina, „Mališan“ (The Kid, 1921) i „Pasji život“ (A Dog’s Life, 1918), a svaku projekciju prati uživo izvođenje velikog orkestra Zagrebačke filharmonije, pod vođstvom maestra Krešimira Batinića.
Ovaj jedinstveni projekat sufinansiran je iz INTERREG IPA II programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014 – 2020, a odvijće se u četiri grada: Novom Sadu i Iloku – tokom septembra 2019, kao i u Subotici i Vukovaru – tokom 2020. godine.

Glavni nosilac projekta FILMHarmonia je Zagrebačka filharmonija koja je za svog partnera u Srbiji izabrala Muzičku omladinu Novog Sada. Oba partnera su istaknuti promoteri muzičke umetnosti i igraju značajne uloge u kulturnom životu sredina u kojim deluju. Zagrebačka filharmonija je orkestar sa 147 godina dugom tradicijom uglednih nastupa u Hrvatskoj i kulturni ambasador zemlje u svetu, dok su u bogatu biografiju MONS-a upisane uspešne organizacije brojnih koncerata i manifestacija. Otvorenost oba partnera za nove i atraktivne programe, koji povezuju različite umetnosti, a kakav je upravo program Filharmonija u filmu, bila je takođe značajan faktor za njihovo udruživanje.

Zašto baš muzika iz Čaplinovih kinematografskih ostvarenja koju će tokom projekcija filmova izvoditi uživo Zagrebačka filharmonija?
Zato što se u 2019. godini slavi 130 godina od rođenja jednog od najpoznatijih i najprepoznatljivijih lica crno-belog filma. Čaplin je sinonim za zlatno doba nemog filma i jedan od najvećih filmaša svih vremena. Osim toga, teme u njegovim filmovima itekako su aktualne i danas, i iako su puni gegova, njegovi filmovi nose jake poruke, snažnije od onoga što se vidi na prvi pogled.

Glavni cilj projekta je proširenje prekograničnog kulturnog turizma posredstvom inovativanog i atraktivanog kulturnog programa – Filharmonija u filmskom programu, koji se predstavlja u četiri grada, da bi se privukli nova publika i turisti i ponudili lokalnom stanovništvu umetnički događaji filharmonijskog orkestra koji se, zbog logističkih (a često i finansijskih) ograničenja, obično ne mogu naći u ovim područjima. Povezivanje dve zemlje, kroz četiri grada u Hrvatskoj i Srbiji, kao i partnera iz obe zemlje, pocrtano je i učešćem i angažovanjem uglednih muzičara iz Novog Sada koji u projektu sviraju zajedno s članovima Zagrebačke filharmonije. I ne smo to. Cilj projekta je da se kroz specijalizovane obuke fokusirane na pisanje i izradu projekata, organizovane u Novom Sadu, Subotici i Vukovaru, poveća broj kvalifikovanih osoba u kulturi i turizmu, kao i da se poboljšaju uslovi rada i opremljenosti oba partnera. Muzička omladina Novog Sada je izabrala muzički instrument – koncertni klavir.