No comments yet

Interreg projekt FILMharmonia – nabavka usluga izrade promotivnih materijala

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada sprovodi prekogranični projekt „FILMharmonia“ koji se finansira EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabavka usluga izrade promotivnih materijala.

Rok za podnošenje ponuda je 28.6.2019. u 12:00 sati.


  Information for tenderer – Production of Project promo materials

  Tender submission form & technical & financial offer

  Tenderer declaration

  Contract model – draft

Comments are closed.