No comments yet

Zvanično uručen poklon instrument Muzičkoj školi Isidor Bajić

Od danas Muzička škola Isidor Bajić bogatija je za novi i vredan istrument – obou marke Yamaha. Ovaj dragoceni poklon je još jedan od brojnih dobrobita projekta Filharmonija u filmu – FILMharmonija, koji je finansiran sredstvima INTERREG IPA II programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014 – 2020. Na ovom projektu zajednički su uspešno radili, od marta 2019. pa zaključno sa današnjim datumom – 30. novembrom 2020, kao njegov nosilac – Zagrebačka filharmonija i, kao partner – Muzička omladina Novog Sada.
Ugovor o poklonu potpisali su direktorica Muzičke škole Isidor Bajić,  Radmila Rakin-Martinović, koja je zvanično u ime škole i primila instrument i sekretar Muzičke omladine Novog Sada  Milan Radulović.

Ovo je inače drugi instrument koji je stigao u naš grad zahvaljujući FILMharmoniji. U sepetembru prošle godine Muzička omladina Novog Sada je kupila i novi klavir, marke Shigeru Kawai EX-L i time pokazala svoj jasan i nedvosmisleni stav da u kulturu treba neprestano ulagati i o njoj na vreme brinuti.
Novi instrumenti još jednom pocrtavaju izuzetnu vrednost ovog projekta i njegov značaj, ne samo za sadašnju umetničku scenu u našem gradu, već i za onu u budućnosti. Današnja, tako je znatno obogaćena i osvežena trodnevnim spektaklima održanim u septembru prošle godine, kada su na velikom platnu u Sinagogi i Parku prisajedinjenja, emitovani nemi filmovi velikog Čaplina uz živo izvođenje muzike Zagrebačke filharmonije. Za budućnost ostaju novi instrumenti – klavir koji će unaprediti kvalitet umetničkih dešavanja u Novom Sadu i uslove rada umetnika, kao i oboa, koja će zasigurno olakšati i poboljšati školovanje mladih talenata u jednoj od najuspešnijih muzičkih škola u našoj zemlji, čije uspehe sa sigurnošću i radošću očekujemo u budućnosti.

 

 

 

Comments are closed.