No comments yet

Projekt Filmharmonija – nabavka usluge najma autobusa

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom
organizacijom Muzička omladina Novog Sada sprovodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se
finansira  EU sredstvima kroz Interreg IPA
Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020. U okviru navedenog projekta sprovodi se nabavka usluge Najam autobusa
Rok za podnošenje ponuda je *1.9.2019. u
16.00h*

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:

A Information for tenderer

B Tender-submission-form-technical-financial-offer

C Tenderer-declaration

Comments are closed.