No comments yet

NOMUS dobitnik markice platforme evropskih festivala EFFE

EFFE platform (Evropa festivalima – festivali Evropi / Europe for Festivals – Festivals for Europe) inicirana je 2013/2014. godine i podržana od Evropske asocijacije festivala (EFA – European Festival Association), a festivalima u Srbiji predstavljena 1. novembra 2014. godine, kada je konačno bilo omogućeno da i festivali u zemljama koje nisu članice Evropske Unije mogu da apliciraju za markicu/etiketu (Label) i postanu deo evropske festivalske porodice.

NOMUS je među prvima aplicirao u prvom roku, 13. novembra 2014. (rok je naknadno produžen za mesec dana).
Na osnovu procene koje su izvršile nacionalne komisije (Hubs) i dale predloge, internacionalni žiri je zasedao gotovo 4 meseca i razmatrao da li predloženi festivali ispunjavaju tri osnova uslova: umetničku opredeljenost, vezu sa lokalnom zajednicom i negovanje evropskih vrednosti, kao i da li svojim programskim sadržajima i vizuelnim identitetom zadovoljavaju visoke profesionalne kriterijume.

Za EFFE Label (markicu/etiketu kvaliteta) konkurisalo je 896 festivala (od koji je 71% muzičkih) iz 32 zemlje! Internacionalni žiri je doneo odluku da period 2015-2016. godinu EFFE markica bude dodeljena 761 festivalu iz 31 evropske zemlje. Među njima se našao i NOMUS!

Uz velike nade da će nova vidljivost NOMUSa na evropskoj festivalskoj mapi doprineti njegovom napredovanju, umrežavanju i novim kvalitetnim i interesantnim programima kojim bi mogla da rezultira saradnja i razmena sa drugim evropskim festivalima, nastavljamo da uživamo u izuzetnom uspehu ovogodišnjeg NOMUSa i dvostrukom jubileju – 40 godina od osnivanja Novosadskih muzičkih svečanosti i 35. izdanju NOMUSa.

Comments are closed.