Zagrebačka filharmonija susreće Čarlija Čaplina: film Mališan 3. 4. i 5. septembra

Fil(m)harmonija
Zagrebačka filharmonija susreće Čarlija Čaplina
Novi Sad – Ilok – Subotica – Vukovar

I čuveni film „Mališan“, (The Kid, 1921), Čarlija Čaplina uz živo izvođenje muzike ZAGREBAČKE FILHARMONIJE i maestra Krešimira BATINIĆA na programu projekta Filmharmonija.

Kratak siže:
Skitnica (The Little Tramp) i Mališan (The Kid) nerazdvojni su par sve dok se jednoga dana siroče ne razboli i socijalna služba ne pokuša da ga odvede. Nezaboravna priča s osmehom, ali i pokojom suzom. Film koji je u najširoj javnosti promovisao globalno prepoznatljiv lik Skitnice potkresanih brkova, u uskom kaputu, s preširokim pantalonama i prevelikim cipelama, s polucilindrom i štapom. Čaplinov dugometražni prvenac, za koji bez razmišljanja kažemo da je istinski klasik! Trajanje: 60 minuta

3. 4. i 5. septembra 2019, u Parku prisajedinjenja u Novom Sadu, u 20,00 časova.
Ulaz je SLOBODAN!

Nosioci projekta
Zagrebačka filharmonija (ZF) i Muzička omladina Novoga Sada (MONS)
Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Comments are closed.