Zagrebačka filharmonija susreće Čarlija Čaplina: film Pasji život 3. 4. i 5. septembra

Fil(m)harmonija
Zagrebačka filharmonija susreće Čarlija Čaplina
Novi Sad – Ilok – Subotica – Vukovar
Prvi od dva Čaplinova filma koja ćemo gledati u našem gradu uz živo izvođenje muzike ZAGREBAČKE FILHARMONIJE i maestra Krešimira BATINIĆA je Pasji život (A Dog’s Life, 1918).

Kratak siže:
Skitnica nalazi društvo u još dva izopštenika – mešancu lutalici Skrapsu i mladoj devojci koja kao zabavljačica radi u Zelenoj lanterni, kabareu na lošem glasu. Uz pomoć Skrapsa, skitnica uspeva da nadmudri lopove i otme im novčanik pun novaca, kojim ovaj trojac može započeti bolji, novi život. Trajanje filma 33 minuta.

3. 4. i 5. septembra 2019, u Parku prisajedinjenja u Novom Sadu, u 20,00 časova.
Ulaz je SLOBODAN!

Nosioci projekta: Zagrebačka filharmonija (ZF) i Muzička omladina Novoga Sada (MONS)
Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Comments are closed.