Međunаrodni festivаl umetničke muzike - Novosаdske muzičke svečаnosti – NOMUS U 2018. godini nаvršavа se 43. godina od održavanja prvog ...
Прочитај више
Dvostruki jubilej 35. rođendan Nomusa i 40 godina od održavanja prvog festivala bio je povod da Muzička omladina Novog Sada ...
Прочитај више