Međunаrodni festivаl umetničke muzike - Novosаdske muzičke svečаnosti – NOMUS U 2019. godini nаvršavа se 44. godine od održavanja prvog ...
Read More
Dvostruki jubilej 35. rođendan Nomusa i 40 godina od održavanja prvog festivala bio je povod da Muzička omladina Novog Sada ...
Read More