No comments yet

ŽUPNA CRKVA IMENA MARIJINA

Zahvaljujući uspešnoj i dugogodišnjoj saradnji sa Župnim uredom, Muzička omladina Novog Sada često priređuje koncerte u Župnoj crkvi imena Marijina. Najčešće su to programi primereni monumentalnom i raskošnom crkvenom ambijentu, kao što su koncerti orguljske i horske muzike, ali i koncerti najrazličitijih kamernih formacija (dua, trija, kvarteti, kvinteti itd.). Ne postoji vremenska omeđenost dela koja se predstavljaju u crkvi – izvode se kompozicije napisane od vremena baroka i renesanse pa sve do posve novog i savremenog repertoara.
Crkva može da okupi oko četiri stotine posetilaca i poseduje izvanrednu akustiku.
Župa imena Marijina osnovana je 1702. godine. Današnja crkva je treća po redu od toga doba (prva je sagrađena odmah po osnivanju župe, a druga 1743. godine). Gradnja je završena 1895. godine prema projektu Đerđa Molnara u neogotskom stilu. U unutrašnjosti crkve posebno se ističu drvorezi na oltarima i propovedaonici (glavni oltar u crkvi ukrašen je tirolskom rezbarijom), a prozori su izrađeni tehnikom vitraža. Kipovi svetaca u prirodnoj veličini, takođe su izrađeni od drveta i rad su tirolskih majstora.
Najstarija i najvrednija u crkvi je slika Presvete Bogorodice, koja je smeštena desno od ulaza. U crkvi se nalaze i velike orgulje koje se koriste i za koncerte. Posebnu vrednost predstavlja njihova starina i zvuk koji nije izmenjen modernizovanjem instrumenta. S obzirom na to da se radi o tako raritetnom, pa samim tim i vrednom instrumentu, potreba za njegovom restauracijom je veoma izražena i neophodna.
Crkva je spolja prekrivena crepovima u boji Keramike “Žolnai” iz Pečuja. Glavni ulaz u crkvu nalazi se na gradskom trgu gde je (naspram crkve) smeštena i Gradska kuća što čini posebnu arhitekstonsku celinu. Levi deo građevine smešten je u takozvanoj Katoličkoj porti u kojoj dominira zgrada katoličke plebanije – rimokatoličkog župnog ureda. Zgrada je sagrađena 1808. godine u barokno-klasicističkom stilu po projektu Georga Efingera. Od 2006. godine Katolička porta je “dobila” i fontanu koja je autorski rad arhitekte Slavka Županskog. Fontana je obložena granitnim pločama, dok je dinamička promena vodene skulpture praćena odgovarajućim svetlosnim efektima.
U Katoličkoj porti se nalaze Muzička omladina Novog Sada i Kulturni centar Novog Sada.

Comments are closed.