No comments yet

Projekat Filmharmonija – nabavka usluge najma kamiona

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom
organizacijom Muzička omladina Novog Sada sprovodi prekogranični projekat “FILMharmonia” koji se
finansira  EU sredstvima kroz Interreg IPA
Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020. U okviru navedenog projekta provodi se nabavka usluge Najam kamiona
Rok za podnošenje ponuda je 1.9.2019. u
16.00h
Dokumentacija za nabavku je dostupna ovde:
A Information for tenderer
B Tender-submission-form-technical-financial-offer
C Tenderer-declarationC

Comments are closed.