THE BEST OF: umetnička muzika u PGP-u

Detalji događaja

  • петак | 24.02.2017.
  • 19:00 - 20:00
  • Gradska kuća, Trg slobode 1, Novi Sad
  • 021/452 344

Promocija knjige autorke Marije Maglov

O knjizi će govoriti:
msr. Danijela Kličković, MŠ „Isidor Bajić“
msr. Milan Milojković, Akademija umetnosti Novi Sad
msr. Marija Maglov, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, autorka

moderatorka: Jovanka Stepanović, Radio Novi Sad

*ulaz je slobodan

O KNJIZI
Istraživanje o izdanjima umetničke muzike objavljenim u PGP-u polazi od pretpostavke da izdavaštvo predstavlja složeni mehanizam delovanja različitih činilaca poput paradigme umetničke muzike, drušveno-političkog uređenja, važećih kulturalnih modela i institucionalne strukture diskografske kuće koja sprovodi odluke o formiranju svojevrsnog zvučnog ‘muzeja’ reprezentativnih artefakata muzičke produkcije. Naslov knjige se nametnuo kao slikovita formulacija za više problema razmatranih tokom istraživanja. Iako prevashodno vezana za popularnu muziku, formulacija the best of može se sresti i kada je umetnička muzika u pitanju, pri čemu ukazuje na mnogobrojne strategije popularizacije sprovođene sa namerom da se umetnička muzika učini atraktivnijom za potencijalne kupce ploča. Formulacija the best of takođe služi kao metafora za druge probleme. Razmatrano je formiranje kanona zapadno-evropske umetničke muzike, ali i lokalne tradicije, koje predstavlja odabir reprezentativnih dela. Ona su u određenom trenutku postavljena kao ‘najbolja od’ ukupne produkcije umetničke muzike. U kontekstu koncepta demokratizacije kulture i socijalističkoj kulturi svojstvenog ‘prosvetiteljskog’ napora da se publika ‘edukuje’, umetnička muzika, ali i ‘visoka’ umetnost uopšte, nude se kao ‘ono najbolje’ što društvo, kada je kultura u pitanju, može da pruži. U ovoj knjizi razmatraju se naznačeni problemi i nudi se pregled izdanja umetničke muzike u PGP-u u doba SFRJ.
***
Marija Maglov (1989), studentkinja doktorskih studija muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Saradnica je Centra za istraživanje popularne muzike i sekretar časopisa AM: Journal of Art and Media Studies. Završila je osnovne studije muzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a master studije na Fakultetu muzičke umetnosti. Bila je stipendistkinja „Fonda za mlade talente – Dositeja“ i stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Izlagala je radove na konferencijama u zemlji i inostranstvu i objavila tekstove u naučnim časopisima i monografijama. Njeno polje interesovanja obuhvata muziku 20. veka, savremene muzičke prakse i studije medija.