Francuski salon – italijanska kamerata

Detalji događaja

  • среда | 09.11.2016.
  • 20:00 - 21:30
  • Gradska kuća - Svečana sala, Novi Sad, Trg slobode 1
  • 021/452 344

Sonate za dve violine iz 18. veka
ANTOINETTE LOHMANN, barokna violina (Holandija)
Ansambl „TEMPERA BAROCCA“ (Srbija): Danilo Novaković – barokna violina, Đorđe Miloševic – barokno violončelo i Lana Jelenković – čembalo

Program: sonate za dve violine iz 18. veka: Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Jean-Fery Rebel, Marin Marais…

ULAZ NA KONCERT JE SLOBODAN!

O programu:
Zanimljivost ovog programa leži kako u dramatičnim razlikama ova dva nacionalna stila tako i u suptilnim ali nikad do kraja poravnatim sličnostima. Takođe, ovim programom želimo da suprotstavimo i termine modernog muzičkog vokabulara – „nezasluženo retko izvođen repertoar“ i „najpopularnije stranice epohe“ – jer takva (ispravna) verbalizacija je neizbežna kada na istom koncertu čujemo nepoznatu sonatu Žan-Ferija Rebela i Vivaldijevu varijantu teme La follia.
Pa ipak, pričali o „suptilnosti“ i „izbalansiranosti“ francuskog stila ili „vatrenosti“ i „naglašenoj dramaturgiji“ italijanske melodije, zajednička adresa ove debate bi bio vrhunski estetski doživljaj, dubina emotivnog sadržaja, slojevitost pripovedanog materijala. Isto tako, „sonata za dve violine“, bilo da se radi o italijanskom ili francuskom kompozitoru, predstavlja zanimljivu „muzičku režiju“. Za razliku od sonata za jedan instrument, gde je solista često izložen tretmanu primadone a ansambl skrajnut u tamni kutak, u sonatama za dve violine tehnika komponovanja i tretman instrumenata ima prave odlike kamerne muzike, kako u smislu raspodele muzičkog materijala, tako i konstantne isprepletenosti deonica zahvaljujući fugiranoj ili kontrapunktskoj metodi komponovanja.

Antoanet Loman (Antoinette Lohmann) je rođena 1969. godine u Amsterdamu (Holandija). Studirala je violinu kod Žan-Luja Stiropa (Jean-Louis Stuurop), violu kod Ester van Stralen (Esther van Stralen) i baroknu violinu kod Lusi van Dejel (Lucy van Dael) na Amsterdamskom konzervatorijumu.
Od 1997. ova umetnica je fokusirana na istorijsku praksu izvođaštva – od ranog baroka do kasnog XIX veka, na violini, violi, tenor violi i violi da more. Za izdavačku kuću „Challenge Records“ snimila je kompakt-disk sa sonatama za fortepijano i violinu Jozefa Martina Krausa (Joseph Martin Kraus), koji osvaja odlične kritike u holandskoj i inostranoj štampi. U saradnji sa ansamblom „Capella Figuralis“ snimila je nekoliko tonskih izdanja, uglavnom barokne muzike Severne Evrope, uključujući i Bukstehudeov ciklus Membra Jesu nostri i prvu verziju Bahove Pasije po Jovanu. Od ostalih snimaka, tu su još i tri kvarteta za gudački trio i fagot Franca Dancija (Franz Danzi) i dva kvarteta za dve viole, čelo i fagot Franca Kramera (Franz Cramer), kao i nedavno objavljen kompak-disk s delima holandskih kompozitora XVII veka.
Antoanet je takođe i koncertmajstor ansambla „Utrechts Barok Consort ”, koji veliku pažnju posvećuje izvođenju manje poznatih opera i oratorijuma iz XVII i XVIII veka. S ovom grupom nedavno je izvela i svoju ličnu rekonsrukciju Bahovog Koncerta za violu.
Redovno nastupa s ansamblima „Musica Temprana“ (južnoamerička barokna/folk muzika), „Schonbrunn“ i „Dutch Bach Society“.
Antoanet predaje baroknu violinu i baroknu violu na Muzičkom konzervatorijumu u Utrehtu
(Holandija).

Ansambl „Tempera Barocca“, u sastavu Danilo Novaković – barokna violina, Đorđe Miloševic – barokno violončelo i Lana Jelenković – čembalo, osnovan je 2007. godine. Specifičnost autentičnih instrumenata – široki spektar njihovih kolorativnih, akustičkih i dinamičkih kvaliteta, navela je članove ansambla da prodube svoja interesovanja za svetsku muzičku baštinu. Programi koncerata ansambla sadrže kako retko izvođena dela renesanse i ranog baroka tako i XX veka. Upravo s takvom muzičkom idejom, ansambl je u avgustu 2013. godine učestvovao na festivalu „Portoheli” u Grčkoj, a zatim i na dva koncerta u Nemačkoj (Nirnberg i Wirzburg) u decembru iste godine. Naredne godine usledio je resital na festivalu „Interfest Bitola“ u Skoplju, kao i dva projekta: Zlatno doba flamanskog baroka, koji je predstavljen na koncertima u Beogradu i Pančevu i Registar koji nedostaje, izveden pred publikom u Beogradu i Subotici. Godine 2015. ansambl je uspešno realizovao projekat Stilus fantastikus – izvođač kao narator u Beogradu, Obrenovcu i Zrenjaninu, kao i u okviru Festivala rane muzike u Beogradu.
U ovoj godini, uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, „Tempera Barocca“ realizuje projekat Rariora i marginalie s baroknom muzikom Južne Amerike, Skandinavije i Češke. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu Republike Srbije do kraja godine održaće seriju koncerata s eminentnim evropskim solistima i stručnjacima za barok iz Holandije i Nemačke.